false
Formule W Wrattenpen
1,5ml
  1. Home
  2. Gezond en Intiem
  3. Voet
  4. Wratten
  5. Formule W Wrattenpen

Productinformatie

De formule W Wrattenpen bevat de sterk geconcentreerde TCA-Active gel die geschikt is voor gebruik bij normale wratten veroorzaakt door het humaan papillomavirus.

De blauwe TCA-Active gel stimuleert de celvernieuwing, waardoor je huid vervelt en er een nieuwe gezonde huid onstaat. Naarmate de behandeling vordert, krimpt de wrat en verdwijnt deze uiteindelijk.

Door de handige penapplicator en blauwe gel is aanbrengen beter zichtbaar voor een efficiënter resultaat. De wrattenpen is eenvoudig in gebruik en geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

Bij correct gebruik is de wrattenpen pijnloos.

De voordelen van de Formule W Wrattenpen:
• Bevat trichloorazijnzuur (TCA-zuur) dat ervoor zorgt dat de normale en verhoornde opperhuid loslaat
• Kindvriendelijk (mits gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing)
• Zichtbaar aanbrengen dankzij de blauwe TCA-Active gel
• Snel en effectief resultaat door hoge concentratie trichloorazijnzuur
• Je huid herstelt snel, doordat diepere huidlagen niet beschadigd worden
• Geen huidbeschadiging en geen littekens

Wratten
De wrat ziet eruit als een harde, eeltachtige vergroeiing van de opperhuid in de vorm van een 'bloemkoolachtig' knobbeltje. De meeste wratten bevinden zich op de handen en/of voeten. Voetwratten zijn hetzelfde als normale wratten, maar komen alleen op de voeten voor. Wratten zijn erg besmettelijk.

Gebruik de Formule W Wrattenpen niet bij:
• Overgevoeligheid van een van de bestanddelen
• wanneer je niet zeker weet of het een wrat is
• op moedervlekken
• op wijnvlekken
• wanneer de wrat niet op je hand of voet zit
• op waterwratten, ouderdomswratten en steelwratten
• op sproeten
• op vervellende huid.

Ben je er niet zeker van of je wrat een gewone wrat is? Raadpleeg dan een arts voor gebruik.

Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking.

EAN code: 8714319192760, 8714319817915

Functionele Naam
Wratten behandeling

Variant
Wrattenpen

GHS signaalwoord
Waarschuwing

UN Code-1993

P-zinnen
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken
P233: In goed gesloten verpakking bewaren
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.
P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P304+P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P321: Specifieke behandeling vereist (zie … op dit etiket).
P330: De mond spoelen.
P362: Verontreinigde kleding uittrekken.
P363: Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar … een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

H-Zinnen
H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315: Veroorzaakt huidirritatie
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Product omschrijving
Formule W Wrattenpen TCA-Active Gel 1,5ml

Is Medisch Hulpmiddel
Ja

Medische informatie

Te gebruiken bij

Gewone wratten en voetwratten

Niet te gebruiken bij

PFormule W Wrattenpen mag alleen op gewone wratten aan handen en voeten gebruikt worden. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.

Actief bestanddeel

TCA-Active gel o.b.v. Trichloorazijnzuur.

Raadpleeg je huisarts bij

Neem contact op met uw huisarts indien de wrat na 4 behandelingen van totaal 4 weken nog niet verdwenen is of als u irritatie, roodheid van de huid of pijn ervaart.

Bij gebruik tijdens zwangerschap of het geven van borstvoedig wordt aangeraden om eerst uw huisarts te raadplegen.

Raadpleeg voor gebruik uw huisarts als u diabetes, een slechte bloedcirculatie of een huidaandoening heeft.

Etiketinformatie

Hoewel we zorg en aandacht besteden aan de labelinformatie in onze webshop, kan het zijn dat dit verschilt van de labelinformatie op het product. Lees voor gebruik altijd de (label)informatie op het product dat je thuis ontvangt.

Voedingswaardeclaim

Gezondheidsclaim

Behandelt wratten op handen en voeten.

Wettelijke benaming

Formule W Wrattenpen TCA-Active Gel 1,5ml

Ingrediëntendeclaratie

Ingrediënten: TCA-ActiveM, Carbopol, Methyleenblauw, Aqua

Gebruiksaanwijzing

Bereidingsinstructies

Geschikt voor volwassene en kinderen >4jaar.
Toe te passen op handen en
voeten.Behandelduur 4 dagen. Met de
handige pen applicator is de zichtbaar blauwe
gel gemakkelijk op de wrat aan te brengen.
Zorgvuldig aanbrengen. Laat de gel bij
kinderen door eenvolwassenen aanbrengen.
Tip: Breng voorafvaseline aan op de
omliggende huid.

Gebruiks- en bewaarinstructies voor consumenten

Bewaar de wrattenpen buiten het bereik en
zicht van kinderen, in de originele verpakking
en op kamertemperatuur. Gebruik de
wrattenpen niet na de uiterste
houdbaarheidsdatum, welke vermeld staat op
de onderzijde van de pen en de verpakking.
Bewaren bij 15°C-25°C.

Belangrijk

Verplichte algemene melding

Lees de gebruiksaanwijzing voor het gebruik
van de Formule W Wrattenpen aandachtig
door. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Doseringrestrictie

Breng de vloeistof aan met het aanstipstaafje dat aan de binnenzijde van de schroefdop zit. Doe zit
zorgvuldig, één druppel tegelijk, tot de hele wrat of likdoorn bedekt is.

Gebruiksbeperkingen

Niet geschikt voor kinderen van 0 - 4 jaar.
Waarschuwing: Allen bestemd voor uitwendig
gebruik. Alleen te gebruiken op gewone
wratten opn handen en voetwratten. Als de
gel toch op de gezonde huid terecht komt,
was het hele gebied dan met zeep en water
om irritatie van de huid te voorkomen, Bij
gebruik tijdens zwangerschap of het geven
van borstvoeding wordt aangeraden om eerst
uw huisarts te raadplegen. Raadpleeg voor
gebruik uw huisarts als u diabetes, een
slechte bloedcirculatie of een huidaandiening
heeft.

Samenstelling

- De werkzame stof in dit middel is salicylzuur (170 mg/g).
- De andere stoffen in dit middel zijn: aceton, alcohol, ricinusolie en nitrocellulose.

Toedieningsvorm

Pen

Richtlijnen

Ce

Contactinformatie

Contactnaam

Remark Pharma

Communicatieadres

Industrieweg 24, 7949 AK Rogat

Contact type

Consumentenservice

Bestel- & bezorginformatie

Gratis afhalen in een Trekpleister winkel: Het is mogelijk om je online bestelling in één van onze winkels op te halen. Je kan er ook voor kiezen om je bestelling thuis te laten bezorgen. Net zo makkelijk en veilig. Samen krijgen we het voor elkaar. We doen er alles aan om je zo goed mogelijk te blijven helpen.

Gratis thuisbezorgen: vul je bestelling aan tot 50 euro en wij bezorgen de producten gratis bij je thuis. Voor bestellingen onder de 50 euro betaal je 3.99 verzendkosten. Lees meer informatie over bezorgen

Jouw bestelling wordt thuisbezorgd volgens onderstaand bezorgschema:

Bestelmoment Bezorgmoment
Maandag voor 22:00 uur Dinsdag
Dinsdag voor 22:00 uur Woensdag
Woensdag voor 22:00 uur Donderdag
Donderdag voor 22:00 uur Vrijdag
Vrijdag voor 22:00 uur Zaterdag
Zaterdag en zondag Dinsdag

Ander bezorgmoment? Wil je jouw pakketje op een ander moment ontvangen? Dat kan! Bij het plaatsen van je bestelling kan je zelf het gewenste bezorgmoment kiezen.

Gratis retourneren in een Trekpleister winkel: niet helemaal tevreden over een product? Je kunt je bestelling tot 14 dagen na ontvangst terugbrengen in één van onze winkels. Je kunt de producten ook per post aan ons retourneren. Lees meer informatie over retourneren
  1. Home
  2. Gezond en Intiem
  3. Voet
  4. Wratten
  5. Formule W Wrattenpen
Trekpleister logo

back to top